podziekowania dla rodzicow solidnie's Schedule

podziekowania dla rodzicow solidnie isn't going to watch anyone, real loser.